Kategorier
Nyheder/News

Sommerlejre med DFUNK/Summer camps with DFUNK

Content in English below

dfunk-sommer17DFUNK* Sommercamp, DFUNK Sommerhøjskole og DFUNK Naturcamp er 3 forskellige ophold for unge mellem 16 og 30 år.

Opholdene er både for unge, som er kommet til Danmark som flygtninge, og for andre unge, som gerne vil lære unge med flygtningebaggrund at kende. På opholdene møder du andre unge fra hele verden, som nu lever i Danmark.

Læs mere om DFUNKs sommerlejre her

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Sofie Dall på tlf. 60 14 39 80 eller skrive en mail til sommer@dfunk.dk

Ansøgningsfristen er 10. maj 2017
Husk, i år kan du kun søge online.

* DFUNK er en ungdomsorganisation, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt

– – – – – – – – – –

Summer camps with DFUNK

dfunk-sommer17DFUNK* Sommercamp, DFUNK Sommerhøjskole and DFUNK Naturcamp are 3 different camps for young people between the ages of 16 and 30.

The camps are for young people who have come to Denmark as refugees, and for other young people who want to get to know young people with refugee backgrounds. On the camps you will meet other young people from all over the world who now live in Denmark.

Read more about the DFUNK summer camps here (only in Danish)

If you have questions, please call Sofie Dall, phone 60 14 39 80 or write an email to: sommer@dfunk.dk

Apply before 10th May 2017
Remember that this year you can only apply online.

* DFUNK is a youth organization that works to improve the conditions of refugees in Denmark and internationally