Om os/About us

Content in English below

Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe er en forening, som har til formål at støtte flygtninge og indvandrere i at finde sig til rette i det danske samfund. Foreningen er stiftet i maj 2011.

Foreningen bygger på frivilligt og ulønnet arbejde fra borgere. Den er desuden uafhængig af partipolitik og religiøse retninger og er åben for alle mennesker uanset national baggrund.

Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe får økonomisk tilskud fra Gladsaxe Kommune.

Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe er med i Dansk Flygtningehjælp Frivillig. Det betyder, at foreningens medlemmer har adgang til en række ressourcer i form af konsulenthjælp, rådgivning, kurser m.m. fra Dansk Flygtningehjælp.

Vil du være frivillig?
Vil du være frivillig i Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe? Eller vil du vide mere om netværket og vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

– – – – – – – – – –

ABOUT THE NETWORK

The Network for Refugees and Immigrants in Gladsaxe is an association that aims to support refugees and immigrants to get accustomed to Danish society. The association was founded in May 2011.

The association is based on work by unpaid volunteers. It is also independent of party politics and religions and is open to all people regardless of national background.

The Network for Refugees and Immigrants in Gladsaxe is financially supported by Gladsaxe Municipality.

Network for Refugees and Immigrants in Gladsaxe is part of the Danish Refugee Council, which means that its members have access to several resources in the form of consultancy, counseling, courses, etc. provided by the Danish Refugee Council.

Would you like to be a volunteer?
Would you like to be a volunteer in the Network for Refugees and Immigrants in Gladsaxe – or do you want to know more about the network and our work, please feel free to contact us.