Nyttige link/Useful links

Content in English below

Her har vi samlet en række link, som du måske kan bruge:

Gladsaxe Kommune

Venskabsfamilier i Gladsaxe
Venskabsfamilier i Gladsaxe er en frivilliggruppe for borgere, der vil være venskabsfamilie eller -person for en flygtning eller indvandrer i Gladsaxe.

Ny i Danmark
Nyidanmark.dk er den officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Nyidanmark.dk drives i fællesskab af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Information om det danske sundhedsvæsen
Download pjecer om behandling i det danske sundhedsvæsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Pjecerne er på dansk og fx arabisk, farsi eller somali.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en humanitær, ikkestatslig, non-profit organisation, der arbejder i mere end 30 lande over hele verden.

DFUNK
DFUNK er en ungdomsorganisation, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt. Det sker bl.a. gennem frivillige sociale aktiviteter med unge flygtninge.

Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Dansk Flygtningehjælp Frivillig er frivilligafdelingen, der organiserer over 5.000 frivillige.

Verden i Gladsaxe
Læs interview med 26 indvandrere og flygtninge, der bor i Gladsaxe, men ikke er født her.

– – – – – – – – – –

USEFUL LINKS

Below you’ll find links that potentially could be useful.

Gladsaxe municipality

Friendship Families in Gladsaxe (Venskabsfamilier i Gladsaxe)
Friendship Families in Gladsaxe is a volunteer group of citizens who would like to be a friendship family or a friendship person of a refugee or immigrant in living in Gladsaxe.

Newtodenmark.dk
Newtodenmark.dk is the official web portal about rules for entering and residing in Denmark. Newtodenmark.dk is maintained jointly by the Danish Immigration Service and the Danish Agency for International Recruitment and Integration.

Information about the Danish healtcare system
Download folders about treatment in the Danish healtcare system at the Danish Health Authority’s web site. The folder are in Danish and e.g. Arabic, Farsi or Somali.

The Danish Refugee Council
The Danish Refugee Council (DRC) is a humanitarian, non-governmental, non-profit organisation working in more than 30 countries throughout the world.

DFUNK 
DFUNK is a youth organization that works to improve the conditions of refugees in Denmark and internationally. This is being done through voluntary social activities with young refugees.

The Danish Refugee Council’s volunteer department
Danish Refugee Council’s volunteer department, which organizes more than 5,000 volunteers.