Kontakt os/Contact us

Vil du vide mere om Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til info@netvaerkgladsaxe.dk.

Herunder kan du se, hvem der er kontaktperson på hvilke aktiviteter.

– – – – – – – – – –

Want to know more about the Network for Refugees and Immigrants in Gladsaxe, please feel free to contact us. E-mail us at info@netvaerkgladsaxe.dk.

Below you can see who is the contact person for each activity.

Kontaktperson for nye frivillige/Contact person for new volunteers
Rikke Ljunggren
mail@rikkeljunggren.com
Tlf.: 28 12 40 94

Åbent hus/Open House
Elin Grøn
elingroen@gmail.com

Lektiecafé på Sprogcenter Hellerup/Homework Café at Hellerup Language School
Jytte
jyttefred@gmail.com
eller
Kirsten
ksorth@gmail.com


Følg også Netværk for flygtninge og indvandrere på Facebook

You can follow Network for Refugees and Immigrants on Facebook