Kategorier
Nyheder/News

Netværket har brug for nye bestyrelsesmedlemmer

Kære frivillige

Vi holder generalforsamling i Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe mandag d. 8. februar 2016.

Et af punkterne på dagsordenen er valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Så har du lyst til at involvere dig endnu mere i netværket og deltage i nye spændende opgaver, er det måske dig, der skal stille op. Vi søger minimum 2 nye bestyrelsesmedlemmer og gerne flere.

Zara stopper som kasserer og Susanne som administrator og sekretær ved udgangen af 2015. Derfor er der brug for en frivillig, som vil træde ind i bestyrelsen og varetage regnskabsopgaven, som i princippet kan foregå elektronisk. Du skal have lyst til at deltage i bestyrelsesmøderne, som vi holder ca. en gang om måneden, og sætte dig ind i strukturen omkring tilskud fra kommunen, men du behøver ikke nødvendigvis at være aktiv derudover. Susanne vil gerne hjælpe dig i gang med arbejdet.

Vi søger også et bestyrelsesmedlem, som kan overtage sekretærfunktionen fra Susanne. Sekretæren skriver referater til bestyrelsesmøderne (men denne funktion kan gå på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne) og har kontakten til kommunen og Frivillignet (ang. tilmelding af nye frivillige samt børneattester).

Har du lyst til at varetage en af disse opgaver eller på anden måde være med til at styrke bestyrelsens arbejde, så send gerne Stine en mail (kristineriis@mail.dk) allerede nu, så vi ved, at du vil stille op. Og husk under alle omstændighed at møde op til generalforsamlingen d. 8. februar 2016 (indkaldelsen bliver sendt ud i januar).

Venlig hilsen fra bestyrelsen